Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 1247
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Cadmium
Μετάφραση: Κάδμιο

Όρος: Cadmium (non-pyrophoric)
Μετάφραση: Κάδμιο (μη πυροφορική σκόνη)

Όρος: Cadmium (pyrophoric)
Μετάφραση: Κάδμιο (πυροφορική σκόνη)

Όρος: Cadmium compounds
Μετάφραση: Ενώσεις καδμίου

Όρος: Cadmium iodide
Μετάφραση: Ιωδιούχο κάδμιο

Όρος: Cadmium nitrate
Μετάφραση: Νιτρικό κάδμιο

Όρος: Cadmium oxide
Μετάφραση: Οξείδιο του καδμίου

Όρος: Cadmium sulphate
Μετάφραση: Θειικό κάδμιο

Όρος: Cadmium sulphide
Μετάφραση: Θειούχο κάδμιο

Όρος: Cadmium sulphoselenide
Μετάφραση: Θειοσεληνιούχου καδμίου

Όρος: Caffeine
Μετάφραση: Καφεΐνη

Όρος: Cage induction motors
Μετάφραση: Επαγωγικοί κινητήρες κλωβού

Όρος: Calciferol see ergocalciferol
Μετάφραση: Καλσιφερόλη

Όρος: calcination
Μετάφραση: αποτέφρωση

Όρος: Calcium
Μετάφραση: Ασβέστιο ή κάλσιο

Όρος: Calcium acetate
Μετάφραση: Οξικό ασβέστιο, Αιθανικό ασβέστιο

Όρος: calcium acetylide
Μετάφραση: Καρβίδιο του ασβεστίου ή ακετυλίδιο του ασβεστίου ή ανθρακασβέστιο

Όρος: Calcium acetylide see calcium carbide
Μετάφραση:

Όρος: Calcium arsenate
Μετάφραση: Αρσενικικό ασβέστιο

Όρος: Calcium bis (hydrogencarbonate)
Μετάφραση: όξινο ανθρακικό ασβέστιο

Όρος: Calcium bromide
Μετάφραση: Βρωμιούχο ασβέστιο

Όρος: Calcium carbide
Μετάφραση: Καρβίδιο του ασβεστίου, ακετυλίδιο του ασβεστίου, ανθρακασβέστιο

Όρος: Calcium carbonate
Μετάφραση: Ανθρακικό ασβέστιο

Όρος: Calcium chloride
Μετάφραση: Χλωριούχο ασβέστιο

Όρος: Calcium chromate
Μετάφραση: Χρωμικό ασβέστιο

Όρος: Calcium cyanamide
Μετάφραση: Ασβεστοκυαναμίδιο ή κυαναμίδιο του ασβεστίου

Όρος: Calcium diacetate
Μετάφραση: Διοξικό ασβέστιο

Όρος: Calcium ethanoate
Μετάφραση: Οξικό ασβέστιο, Αιθανικό ασβέστιο

Όρος: Calcium fluoride
Μετάφραση: Φθοριούχο ασβέστιο

Όρος: Calcium granules
Μετάφραση: Κόκκοι ασβεστίου

Όρος: Calcium hydroxide
Μετάφραση: Υδροξείδιο του ασβεστίου

Όρος: Calcium iodide
Μετάφραση: Ιωδιούχο ασβέστιο

Όρος: Calcium lactate
Μετάφραση: Γαλακτικό ασβέστιο

Όρος: Calcium nitrate
Μετάφραση: Νιτρικό ασβέστιο

Όρος: Calcium oxide
Μετάφραση: Οξείδιο του ασβεστίου

Όρος: Calcium perchlorate
Μετάφραση: Υπερχλωρικό ασβέστιο

Όρος: Calcium phosphate
Μετάφραση: Φωσφορικό ασβέστιο

Όρος: calcium phosphate or phosphate salts of calcium
Μετάφραση: Φωσφορικά άλατα του ασβεστίου

Όρος: Calcium silicate
Μετάφραση: Πυριτικό ασβέστιο

Όρος: Calcium stearate
Μετάφραση: Στεατικό ασβέστιο

Όρος: Calcium sulfite
Μετάφραση: Θειώδες ασβέστιο

Όρος: Calcium sulphate (sulfate)
Μετάφραση: Θειικό ασβέστιο, γύψος

Όρος: Calcium superphosphate
Μετάφραση: Υπερφωσφορικό ασβέστιο

Όρος: Calculated level
Μετάφραση: Υπολογιζόμενο επίπεδο

Όρος: Calculation
Μετάφραση: Υπολογισμός

Όρος: Calculation of performance
Μετάφραση: Υπολογισμός επιδόσεων

Όρος: Calculation pressure
Μετάφραση: Πίεση υπολογισμού

Όρος: Calibrant
Μετάφραση: Βαθμονομητής

Όρος: Calibration
Μετάφραση: Βαθμονόμηση ή διακρίβωση

Όρος: Calibration curve
Μετάφραση: Καμπύλη βαθμονόμησης