Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 604
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Bacillus
Μετάφραση: Βάκιλλος, βακτήριο, βακτηρίδιο

Όρος: Back
Μετάφραση: Πλάτη

Όρος: Back care
Μετάφραση: Πρόληψη της οσφυαλγίας

Όρος: Back injuries
Μετάφραση: Κακώσεις της ράχης

Όρος: Back pressure
Μετάφραση: Αντίθλιψη

Όρος: Back-up systems
Μετάφραση: Εφεδρικό σύστημα

Όρος: Backdraft
Μετάφραση: Έκρηξη πυρκαγιας – καθυστερημένη ανάφλεξη

Όρος: Background
Μετάφραση: Υπόστρωμα ή υπόβαθρο

Συντομογραφία: BD
Όρος: Background document
Μετάφραση: Έγγραφο τεκμηρίωσης

Όρος: Background noise
Μετάφραση: Θόρυβος βάθους

Όρος: Backhoe loader
Μετάφραση: Φορτωτής με εκσκαφέα

Όρος: Bacterium
Μετάφραση: Βακτήριο ή βακτηρίδιο

Όρος: Bag
Μετάφραση: Σάκος

Όρος: Bag
Μετάφραση: Σάκος

Όρος: Bagasse
Μετάφραση: Βαγάσση

Όρος: Baggage container
Μετάφραση: Κιβώτιο αποσκευών

Όρος: Baglock
Μετάφραση: Θάλαμος μεταφοράς σάκων

Όρος: Balance
Μετάφραση: Ζυγός

Όρος: Balance electronic
Μετάφραση: Ηλεκτρονικός ζυγός

Όρος: Balancing weight
Μετάφραση: Βάρος αντιστάθμισης (ασανσέρ)

Όρος: Ball bearing
Μετάφραση: Ένσφαιρος τριβέας

Όρος: Ball joint
Μετάφραση: Σφαιρικός σύνδεσμος

Όρος: Ballast tank
Μετάφραση: Δεξαμενή έρματος

Όρος: Balustrade
Μετάφραση: Κουπαστή, κιγκλίδωμα

Όρος: Ban on the mixing of hazardous waste
Μετάφραση: Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων

Όρος: Band saw
Μετάφραση: Πριονοκορδέλα

Όρος: Band sawing machine
Μετάφραση: Πριονοκορδέλα

Όρος: Banned chemical
Μετάφραση: Απαγορευμένο χημικό προϊόν

Όρος: Bar
Μετάφραση: Ράβδος / μπαρ (μονάδα μέτρησης της πίεσης)

Όρος: Barbiturates
Μετάφραση: Βαρβιτουρικά

Όρος: Barbituric acid or malonylurea
Μετάφραση: Βαρβιτουρικό οξύ

Συντομογραφία: Barcelona Convention
Όρος: Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Against Pollution
Μετάφραση: Σύμβαση της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση

Όρος: Baritosis
Μετάφραση: Βαρίτωση (πνευμονοκονίωση οφειλόμενη σε εισπνοή βαρίτη)

Όρος: Barium
Μετάφραση: Βάριο

Όρος: Barium bromide
Μετάφραση: Βρωμιούχο βάριο

Όρος: Barium carbonate
Μετάφραση: Ανθρακικό βάριο

Όρος: Barium chloride
Μετάφραση: Χλωριούχο βάριο

Όρος: Barium chromate
Μετάφραση: Χρωμικό βάριο

Όρος: Barium fluoride
Μετάφραση: Φθοριούχο βάριο

Όρος: Barium hydroxide or baryta
Μετάφραση: Υδροξείδιο του βαρίου

Όρος: Barium nitrate
Μετάφραση: Νιτρικό βάριο

Όρος: Barium peroxide
Μετάφραση: Υπεροξείδιο του βαρίου

Όρος: Barium sulfate
Μετάφραση: Θειικό βάριο

Όρος: Barium sulphate sludge
Μετάφραση: Λάσπη θειικού βαρίου

Όρος: Barium sulphide or black ash
Μετάφραση: Θειούχο βάριο ή μελανή τέφρα

Όρος: Barley
Μετάφραση: Κριθάρι

Όρος: Barrier function
Μετάφραση: Λειτουργία φραγμού

Όρος: Base
Μετάφραση: Βάση

Όρος: Base document
Μετάφραση: Βασικό έγγραφο

Όρος: Base strength
Μετάφραση: Ισχύς βάσεων