Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 562
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Radial Paper Chromatography
Μετάφραση: Ακτινική χρωματογραφία χάρτου

Όρος: Radian
Μετάφραση: Ακτίνιο

Όρος: Radian
Μετάφραση: Ακτίνιο

Όρος: radiance
Μετάφραση: Ακτινοβόληση

Όρος: radiant exposure
Μετάφραση: Έκθεση σε ακτινοβολία

Όρος: Radiation
Μετάφραση: Ακτινοβολία

Όρος: Radiation accidents
Μετάφραση: Ατυχήματα από ακτινοβολία

Όρος: Radiation detection system
Μετάφραση: Σύστημα ανίχνευσης ακτινοβολίας

Όρος: Radiation hazards
Μετάφραση: Κίνδυνοι από ακτινοβολία

Όρος: Radiation level
Μετάφραση: Επίπεδο ακτινοβολίας

Όρος: Radiation measurement
Μετάφραση: Μέτρηση ακτινοβολίας

Όρος: Radiation protection
Μετάφραση: Ακτινοπροστασία

Όρος: Radiation safety
Μετάφραση: Προστασία από ακτινοβολίες

Όρος: Radio direction finder
Μετάφραση: Ραδιογωνιόμετρο

Όρος: Radioactive
Μετάφραση: Ραδιενεργό

Όρος: Radioactive contamination
Μετάφραση: Ραδιενεργή μόλυνση

Όρος: Radioactive contents
Μετάφραση: Ραδιενεργά περιεχόμενα

Όρος: Radioactive deposition
Μετάφραση: Ραδιενεργός εναπόθεση

Όρος: Radioactive equilibrium
Μετάφραση: Ραδιενεργός ισορροπία

Όρος: Radioactive isotope
Μετάφραση: Ραδιενεργό ισότοπο

Όρος: Radioactive material
Μετάφραση: Ραδιενεργό υλικό

Όρος: Radioactive mixture
Μετάφραση: Ραδιενεργό μείγμα

Όρος: Radioactive pollution
Μετάφραση: Ραδιενεργός ρύπανση

Όρος: Radioactive sources
Μετάφραση: Ραδιενεργές πηγές

Όρος: Radioactive substance
Μετάφραση: Ραδιενεργός ουσία

Όρος: Radioactive waste
Μετάφραση: Ραδιενεργά απόβλητα

Συντομογραφία: RFID
Όρος: Radiofrequency identification
Μετάφραση: Αναγνώριση συχνότητας

Συντομογραφία: RF
Όρος: Radiofrequency
Μετάφραση: Ραδιοσυχνότητα

Συντομογραφία: RF
Όρος: Radiofrequency
Μετάφραση: Ραδιοσυχνότητα

Όρος: Radiogoniometer
Μετάφραση: Ραδιογωνιόμετρο

Όρος: Radiography
Μετάφραση: Ακτινογραφία

Όρος: Radiological
Μετάφραση: Ραδιολογικός

Όρος: Radiological accident
Μετάφραση: Ραδιολογικό ατύχημα

Όρος: Radiological emergency
Μετάφραση: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης από ακτινοβολίες

Όρος: Radionuclide
Μετάφραση: Ραδιενεργό νουκλίδιο

Όρος: Radiotoxicity
Μετάφραση: Ραδιοτοξικότητα

Όρος: Radium
Μετάφραση: Ράδιο

Όρος: Radon
Μετάφραση: Ραδόνιο

Όρος: Radwaste
Μετάφραση: Ραδιενεργό κατάλοιπο

Όρος: Raffinose
Μετάφραση: Ραφινόζη

Όρος: Railway vehicle
Μετάφραση: Σιδηροδρομικό όχημα

Όρος: Rain gauge or ombrometer
Μετάφραση: Βροχόμετρο ή ομβρόμετρο

Όρος: Rainproof
Μετάφραση: Αδιάβροχο

Όρος: Raman spectroscopy
Μετάφραση: Φασματοσκοπία Raman

Όρος: Rammer
Μετάφραση: Έμβολο

Όρος: Rancidity
Μετάφραση: Τάγγισμα

Όρος: Random effect
Μετάφραση: Τυχαίο σφάλμα

Όρος: Random measurement error
Μετάφραση: Τυχαίο σφάλμα μέτρησης

Όρος: Random sample
Μετάφραση: Τυχαίο δείγμα

Όρος: Randomized studies
Μετάφραση: Τυχαιοποιημένες μελέτες